Bent u eigenaar of vastgoedmakelaar?

Dan moet u deze drie dingen weten:

U kunt niet zomaar elk document of elke informatie vragen van een kandidaat-huurder!

Artikel 200ter §1 van de Brusselse Huisvestingscode beschrijft uitvoerig welke gegevens u precies mag vragen:

de voornaam en naam van de kandidaat-huurder(s);
een communicatiemethode om de kandidaat-huurder(s) te bereiken;
elk document dat de identiteit van de huurder bevestigt, net als zijn/haar bevoegdheid om contracten te sluiten;
het aantal personen in het huishouden;
het bedrag van de financiële middelen waarover de huurder beschikt, of een schatting hiervan.
Klik hier om de wettekst te lezen

Discriminatie kan u duur komen te staan!

oOfwel krijgt u een administratieve boete. Dit bedrag kan variëren van € 125 tot € 6200 en wordt verdubbeld in geval van herhaling. Na deze administratieve sanctie kunnen er ook nog burgerrechtelijke sancties volgen.
oOfwel wordt u strafrechtelijk vervolgd door de procureur des Konings.
Klik hier om de wettekst te lezen

Verwar gewoonten niet met de geldende wet.

'Oude' gewoonten zijn niet altijd legaal. In plaats van te eisen dat de kandidaat-huurder een inkomen heeft van driemaal de huurprijs of loonbrieven of eerdere betalingsbewijzen van de huur te eisen, houdt u beter rekening met het bedrag van alle middelen waarover de kandidaat-huurder beschikt: loon, spaargeld, waarborgen ...

Lees regelmatig de geldende wetgeving en de wetswijzigingen na. Deze vindt u op de website van huisvesting.brussels of die van Unia.

Neem voor meer informatie een kijkje op de website van huisvesting.brussels

Naar de website van huisvesting.brussels

of die van UNIA

Naar de website van UNIA